Algemene voorwaarden

06-83434537

contact.siriustouch@gmail.com


Soestdijkseweg Zuid 257

 Bilthoven


Algemene voorwaarden massage therapie

Om te bepalen of een massage wenselijk/medisch verantwoord is, is het belangrijk om van de volgende punten kennis te nemen.


1. De massage die je ontvangt is voor ontspannende doeleinden. Ik stel geen diagnose en voer geen medisch consult uit. Wel kunnen eventuele klachten op spier- en fascia niveau worden behandeld. Bij twijfel over een blessure, lichamelijke klacht of gebruik van medicijnen kan besloten worden af te zien van een massage, zodat je eerst contact kunt hebben met een arts, specialist of therapeut


2. Ben je onder behandeling bij een arts of specialist  en/of gebruik je medicijnen is het aan te raden eerst met je arts contact te hebben en te informeren of je gemasseerd mag worden.


3. Je kunt niet gemasseerd worden bij de volgende verschijnselen (absolute contra-indicaties): koorts, extreme vermoeidheid, besmettelijke huidaandoeningen, infectieziekten (griep, keelontsteking), ernstige cardiovasculaire aandoeningen (trombose, aderontsteking), zeer slechte algemene gezondheid. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een arts, specialist of therapeut.


4. Je kunt gedeeltelijk of aangepast gemasseerd worden bij de volgende verschijnselen (relatieve contra indicaties): plaatselijke infectie, vormen van huiduitslag (acne, eczeem, warmte-uitslag, steenpuisten), zwellingen, bloeduitstortingen, spataderen, botbreuken, wonden en recente littekens, tumoren. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een arts of specialist. 


5. Enige seksuele uitlating of toenadering zal resulteren in onmiddellijke stopzetting van de massagesessie. De sessie zal volledig aan je worden doorberekend.


6. Vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is er dossierplicht. Dit houdt in dat ik persoons- en behandelgegevens registreer en 15 jaar bewaar. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beveiligd bewaard. Alleen na schriftelijke toestemming van jou worden deze gegevens gedeeld met derden. De gegevens worden voor de volgende doeleinden geregistreerd: de kwaliteit van de behandelsessie(s) optimaliseren door het (eventueel) opstellen van een behandelplan, het kunnen evalueren van de behandelingen, het kunnen inzien van de gegevens van eerdere sessies; het kunnen toesturen van een factuur, massageherinneringen, acties, massagestrippenkaarten en nieuwsbrieven; het in contact kunnen treden met de cliënt voor overleg met betrekking tot de behandelsessies. Je mag je eigen dossier te allen tijde inzien en laten wijzigen, als je het met de formulering niet eens bent. Als je toch afziet van een massage, na het invullen van het contactformulier, zal ik je gegevens direct na annulering verwijderen.


7. Als je een klacht hebt over de behandeling, en je er niet met mij uitkomt, is het mogelijk een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die advies geeft, helpt met het formuleren van de klacht en het zoeken naar een oplossing. Mocht hierdoor voor het probleem geen oplossing gevonden zijn, dan is er dankzij de Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) de mogelijkheid om naar een onafhankelijke geschilleninstantie te stappen. Deze beoordeelt of de klacht wel of niet gegrond is en doet binnen zes maanden een uitspraak welke bindend is. Ik ben geregistreerd bij het NGS. 


8. Door het maken van een afspraak verklaar je kennis genomen te hebben van de Algemene voorwaarden en bovengenoemde punten en hiermee akkoord te gaan.

 

  In samenwerking met

  06-83434537

  contact.siriustouch@gmail.com

  Soestdijkseweg Zuid 257,

  3721 AJ Bilthoven

  Copyright © Gitta Tournois/One.com. All Rights Reserved

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

  Accepteren